Архів: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Капітальні інвестиції за видами активів за січень–грудень 2013 року
  Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 11110938 100,0
інвестиції в матеріальні активи 11044475 99,4
житлові будівлі 451014 4,1
нежитлові будівлі 1312569 11,8
інженерні споруди 1948007 17,5
машини, обладнання та інвентар 6590553 59,3
транспортні засоби 336706 3,0
земля 7476 0,1
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 27339 0,3
інші матеріальні активи 370811 3,3
інвестиції в нематеріальні активи 66463 0,6
з них    
програмне забезпечення та бази даних 22513 0,2
права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо 11633 0,1