Обсяг виконаних будівельних робіт у січні 2013 року
  Тис.грн. У % до загального обсягу
Будівництво 84555 100,0
Будівлі 18912 22,4
з них    
житлові 3830 4,5
нежитлові 15082 17,9
Інженерні споруди 65643 77,6

_______________

Примітка. Дані щодо обсягів виконаних будівельних робіт розроблено на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.