Архів: 2013
Індекси будівельної продукції за видами у 2013 року
(відсотків)
  Січень– листопад 2013р. до січня– листопада 2012р.
(уточнені дані)
2013р. до 2012р.
Будівництво 90,4 87,4
Будівлі 81,8 79,1
з них    
житлові 136,3 138,4
нежитлові 73,8 70,7
Інженерні споруди 95,3 92,2

______________________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.