Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2013 року
  Тис.грн. У % до загального обсягу
Будівництво 1598609 100,0
Будівлі 531571 32,3
з них    
житлові 115040 7,2
нежитлові 416531 26,1
Інженерні споруди 1067038 66,7

______________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.