Фінансові результати до оподаткування підприємств  Луганської області за видами економічної діяльності за 2020 рік1
(попередні дані)

 (тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього

 

–8595100,3

78,8

5226295,8

21,2

13821396,1

сільське, лісове та рибне господарство

A

2408184,7

91,1

3009592,4

8,9

601407,7

промисловість

B+C+D+E

–7942442,6

70,5

1161353,4

29,5

9103796,0

будівництво

F

10299,8

76,1

41323,4

23,9

31023,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

187930,0

79,3

215228,9

20,7

27298,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

–3752174,9

73,9

129173,3

26,1

3881348,2

тимчасове розміщування й організація харчування

I

–27117,2

78,3

6698,7

21,7

33815,9

інформація та телекомунікації

J

12014,6

78,8

13487,4

21,2

1472,8

фінансова та страхова діяльність

K

–7374,5

26,3

70,0

73,7

7444,5

операції з нерухомим майном

L

17905,9

64,1

66475,8

35,9

48569,9

професійна, наукова та технічна діяльність

M

–27777,6

71,3

48137,5

28,7

75915,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

25067,5

59,3

28929,8

40,7

3862,3

освіта

P

–650,1

44,4

157,5

55,6

807,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

498886,4

81,8

502703,3

18,2

3816,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

925,3

85,7

1003,2

14,3

77,9

надання інших видів послуг

S

1222,4

69,7

1961,2

30,3

738,8

___________________

1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.