Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування Луганської області за видами економічної діяльності промисловості за січень–вересень 2018 року1

 

 (тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

2996614,7

46,7

2497300,0

53,3

5493914,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–648107,0

16,7

732386,0

83,3

1380493,0

Переробна промисловість

–1701558,2

62,0

1763477,0

38,0

3465035,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–7886,2

60,0

10135,8

40,0

18022,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

...2

...2

...2

...2

...2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

...2

...2

...2

...2

...2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

...2

...2

...2

...2

...2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–761884,7

50,0

145435,7

50,0

907320,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...2

...2

...2

...2

...2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–103704,3

71,4

3999,7

28,6

107704,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–1549787,8

50,0

4141,2

50,0

1553929,0

Машинобудування

973057,6

75,0

977444,6

25,0

4387,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

...2

...2

...2

...2

...2

виробництво електричного устатковання

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

526,7

66,7

531,7

33,3

5,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

229000,9

66,7

233382,9

33,3

4382,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

106026,8

60,0

106631,0

40,0

604,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційов повітря

–612564,5

11,1

231,0

88,9

612795,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–34385,0

20,0

1206,0

80,0

35591,0

________________

1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.