Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування Луганської області за видами економічної діяльності за січень–вересень 2018 року1

 (тис.грн)

 

Фінансовий результат(сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього

3577412,5

56,0

2584000,2

44,0

6161412,7

сільське, лісове та рибне господарство

282,0

71,4

450,0

28,6

168,0

промисловість

–2996614,7

46,7

2497300,0

53,3

5493914,7

будівництво

6032,8

83,3

7359,0

16,7

1326,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

40168,8

77,3

45389,8

22,7

5221,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–844,6

66,7

9291,4

33,3

10136,0

тимчасове розміщування й організація харчування

...2

...2

...2

...2

...2

інформація та телекомунікації

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

...2

...2

...2

...2

...2

професійна, наукова та технічна діяльність

–51007,8

57,1

14780,0

42,9

65787,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8157,0

60,0

9363,0

40,0

1206,0

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

...2

...2

...2

...2

...2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

...2

...2

...2

...2

...2

надання інших видів послуг

___________________

1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.