Архів: 2013 | 2012
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-вересень 2013 року
(тис.грн.)
  Фінансовий
результат
(сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
Промисловість –6288297,7 51,9 1476515,7 48,1 7764813,4
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів –3008708,7 35,5 385929,5 64,5 3394638,2
Переробна промисловість –3317989,0 59,4 679826,7 40,6 3997815,7
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів –17270,7 59,5 51166,1 40,5 68436,8
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 15483,7 66,7 16373,7 33,3 890,0
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність –18032,4 1 1 1 1
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 1 1 1 1 1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції –1762932,9 35,0 14476,0 65,0 1777408,9
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 1 1 1
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції –96818,1 66,7 55785,8 33,3 152603,9
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання –1284857,3 58,8 46327,6 41,2 1331184,9
машинобудування 285231,8 60,0 342615,6 40,0 57383,8
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 13057,0 1 1 1 1
виробництво електричного устатковання –2099,0 100,0 2099,0
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань –1612,2 56,5 37218,6 43,5 38830,8
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 275886,0 76,5 289920,0 23,5 14034,0
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання 4325,6 66,7 9294,6 33,3 4969,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 152812,2 28,6 350599,5 71,4 197787,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами –114412,2 50,0 60160,0 50,0 174572,2

_____________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про Державну статистику».