Архів: 2013 | 2012
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-вересень 2013 року
(тис.грн.)
  Фінансовий
результат
(сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
Усього1 –6381186,3 54,9 1812678,7 45,1 8193865,0
сільське, лісове та рибне господарство 782,0 2 2 2 2
промисловість –6288297,7 51,9 1476515,7 48, 1 7764813,4
будівництво –20300,5 44,6 28636,5 55,4 48937,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів –9249,1 68,4 199144,4 31,6 208393,5
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність –108863,0 51,0 30901,1 49 ,0 139764,1
тимчасове розміщування й організація харчування –1667,0 66,7 803,0 33,3 2470,0
інформація та телекомунікації –1430,4 2 2 2 2
фінансова та страхова діяльність 2132,2 100,0 2132,2
операції з нерухомим майном 4736,3 78,6 7659,3 21,4 2923,0
професійна, наукова та технічна діяльність 51554,1 57,1 58830,8 42,9 7276,7
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування –12506,4 30,0 4293,1 70,0 16799,5
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 2 2 2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2 2 2 2 2
надання інших видів послуг

_____________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".