Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування Луганської області за видами промислової діяльності за січень-червень 2017 року1

 (тисрн)

 

Код за КВЕД-2010

 

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

B+C+D+E

-2872945,8

51,3

1924350,2

48,7

4797296,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

-4308520,1

14,3

248,9

85,7

4308769,0

Переробна промисловість

C

1351107,3

62,7

1636097,8

37,3

284990,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

23333,0

72,7

26481,0

27,3

3148,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

2

2

2

2

2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

2

2

2

2

2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

956056,4

77,8

960826,0

22,2

4769,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

-52979,8

37,5

30407,2

62,5

83387,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

167026,6

75,0

171109,6

25,0

4083,0

машинобудування

26+27+28+29+30

226203,0

66,7

283536,0

33,3

57333,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

2

2

2

2

2

виробництво електричного устатковання

27

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

2

2

2

2

2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

-39422,0

60,0

16923,0

40,0

56345,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

-1353,9

25,0

292,0

75,0

1645,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101516,0

40,0

285377,5

60,0

183861,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-17049,0

30,0

2626,0

70,0

19675,0

___________

1Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації