Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування Луганської області за видами економічної діяльності за січень-червень 2017 року1

 (тисрн)

 

Код за

КВЕД-2010

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього

 

-2672709,0

51,0

2276970,2

49,0

4949679,2

сільське, лісове та рибне господарство

A

-2145,0

50,0

446,0

50,0

2591,0

промисловість

B+C+D+E

-2872945,8

51,3

1924350,2

48,7

4797296,0

будівництво

F

3887,0

83,3

4035,0

16,7

148,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

36638,5

60,9

48443,5

39,1

11805,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

-13091,8

35,7

9748,2

64,3

22840,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

-47,0

75,0

291,0

25,0

338,0

інформація та телекомунікації

J

фінансова та страхова діяльність

K

операції з нерухомим майном

L

2

2

2

2

2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

-87121,9

55,6

21051,3

44,4

108173,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

-5456,0

100,0

5456,0

освіта

P

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2

2

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

S

___________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.