Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування Луганської області за видами економічної діяльності за січень-березень 2017 року1

 (тисрн)

 

Код за

КВЕД-2010

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього

 

-6140220,7

49,0

318487,8

51,0

6458708,5

сільське, лісове та рибне господарство

A

-1006,0

50,0

348,0

50,0

1354,0

промисловість

B+C+D+E

-6016327,1

46,8

293779,8

53,2

6310106,9

будівництво

F

299,0

50,0

1071,0

50,0

772,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

-2669,6

69,6

13947,4

30,4

16617,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

-3649,0

42,9

7351,3

57,1

11000,3

тимчасове розміщування й організація харчування

I

588,0

75,0

719,0

25,0

131,0

інформація та телекомунікації

J

-

-

-

-

-

фінансова та страхова діяльність

K

-

-

-

-

-

операції з нерухомим майном

L

2

2

2

2

2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

-78933,1

55,6

931,2

44,4

79864,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

-2672,9

14,3

340,1

85,7

3013,0

освіта

P

-

-

-

-

-

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2

2

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

S

-

-

-

-

-

___________

1Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.