Архів: 2012
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-березень 2013 року
(тис.грн.)
  Фінансовий
результат
(сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
Усього1 –188 6707,6 51,1 719799,4 48,9 2606507,0
сільське, лісове та рибне господарство 245,0 2 2 2 2
промисловість –1849058,1 49,1 576959,6 50,9 2426017,7
будівництво –9939,9 28,6 9768,9 71,4 19708,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 12698,6 69,7 93102,7 30,3 80404,1
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність –51168,7 41,2 11953,2 58,8 63121 , 9
тимчасове розміщування й організація харчування –923,0 66,7 270,0 33,3 1193,0
інформація та телекомунікації –1172,0 2 2 2 2
фінансова та страхова діяльність 2369,5 100,0 2369,5
операції з нерухомим майном 1407,3 78,6 2990,3 21,4 1583,0
професійна, наукова та технічна діяльність 15420,9 46,4 20384,7 53,6 4963,8
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування –4657,9 39,0 1499,5 61,0 6157,4
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 2 2 2 2 2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2 2 2
надання інших видів послуг

_____________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".