‘≥нансов≥ результати до оподаткуванн€ п≥дприЇмств за њх розм≥рами за видами економ≥чноњ д≥€льност≥ за 2017 р≥к1

(остаточн≥ дан≥)

  (тис.грн)

 

‘≥нансовий результат  (сальдо)

ѕ≥дприЇмства, €к≥ одержали прибуток

ѕ≥дприЇмства, €к≥ одержали збиток

у % до загальноњ к≥лькост≥ п≥дприЇмств

ф≥нансовий результат

у % до загальноњ к≥лькост≥ п≥дприЇмств

ф≥нансовий результат

”сього1

-25802846,3

78,9

3803218,7

21,1

29606065,0

по великих п≥дприЇмствах

-9235636,0

25,0

314060,0

75,0

9549696,0

по середн≥х п≥дприЇмствах

-17830110,3

67,9

1934736,9

32,1

19764847,2

по малих п≥дприЇмствах

1262900,0

79,6

1554421,8

20,4

291521,8

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

379623,6

79,7

501074,5

20,3

121450,9

у тому числ≥

с≥льське, л≥сове та рибне господарство

1881923,6

91,5

2174582,4

8,5

292658,8

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

699778,2

88,9

936015,2

11,1

236237,0

по малих п≥дприЇмствах

1182145,4

91,6

1238567,2

8,4

56421,8

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

334591,2

91,5

346249,3

8,5

11658,1

промислов≥сть

-26922321,5

67,3

1138766,9

32,7

28061088,4

по великих п≥дприЇмствах

-9235636,0

25,0

314060,0

75,0

9549696,0

по середн≥х п≥дприЇмствах

-17658729,5

50,7

765283,0

49,3

18424012,5

по малих п≥дприЇмствах

-27956,0

71,1

59423,9

28,9

87379,9

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

-44062,1

71,6

23679,0

28,4

67741,1

буд≥вництво

24362,8

78,3

31567,4

21,7

7204,6

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

9634,0

100,0

9634,0

0,0

0,0

по малих п≥дприЇмствах

14728,8

77,7

21933,4

22,3

7204,6

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

9617,2

76,7

12815,7

23,3

3198,5

оптова та роздр≥бна торг≥вл€; ремонт автотранспортних засоб≥в ≥ мотоцикл≥в

188180,7

80,6

212560,7

19,4

24380,0

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

107826,3

90,5

109424,3

9,5

1598,0

по малих п≥дприЇмствах

80354,4

80,3

103136,4

19,7

22782,0

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

47355,2

80,4

59023,1

19,6

11667,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'Їрська д≥€льн≥сть

31804,9

72,3

50801,3

27,7

18996,4

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

2984,7

46,2

15659,5

53,8

12674,8

по малих п≥дприЇмствах

28820,2

75,2

35141,8

24,8

6321,6

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

8170,3

74,0

11480,1

26,0

3309,8

тимчасове розм≥щуванн€ й орган≥зац≥€ харчуванн€

-22073,5

70,0

2007,6

30,0

24081,1

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

-14,9

66,7

48,0

33,3

62,9

по малих п≥дприЇмствах

-22058,6

70,4

1959,6

29,6

24018,2

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

87,0

75,0

133,9

25,0

46,9

 ≥нформац≥€ та телекомун≥кац≥њ

2400,2

78,3

5916,0

21,7

3515,8

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

по малих п≥дприЇмствах

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

ф≥нансова та страхова д≥€льн≥сть

16207,3

52,0

17710,5

48,0

1503,2

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по малих п≥дприЇмствах

16207,3

52,0

17710,5

48,0

1503,2

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

3407,0

50,0

4234,2

50,0

827,2

операц≥њ з нерухомим майном

-1107938,1

59,2

28325,2

40,8

1136263,3

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

по малих п≥дприЇмствах

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

профес≥йна, наукова та техн≥чна д≥€льн≥сть

115367,2

75,9

125377,7

24,1

10010,5

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

89316,1

75,0

94309,1

25,0

4993,0

по малих п≥дприЇмствах

26051,1

75,9

31068,6

24,1

5017,5

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

7729,3

74,5

12163,9

25,5

4434,6

д≥€льн≥сть у сфер≥ адм≥н≥стративного та допом≥жного обслуговуванн€

-12993,0

67,8

10488,1

32,2

23481,1

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

-8846,0

16,7

1529,0

83,3

10375,0

по малих п≥дприЇмствах

-4147,0

71,6

8959,1

28,4

13106,1

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

2073,8

71,4

5743,7

28,6

3669,9

осв≥та

-104,6

88,9

165,7

11,1

270,3

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по малих п≥дприЇмствах

-104,6

88,9

165,7

11,1

270,3

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

165,7

100,0

165,7

0,0

0,0

охорона здоров'€ та наданн€ соц≥альноњ допомоги

3892,9

68,3

4612,7

31,7

719,8

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

по малих п≥дприЇмствах

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

мистецтво, спорт, розваги та в≥дпочинок

-1027,2

55,6

71,7

44,4

1098,9

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

по малих п≥дприЇмствах

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

наданн€ ≥нших вид≥в послуг

-528,0

57,1

264,8

42,9

792,8

по великих п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по середн≥х п≥дприЇмствах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

по малих п≥дприЇмствах

-528,0

57,1

264,8

42,9

792,8

у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах

-424,2

59,4

224,6

40,6

648,8

_______________

1 ƒан≥ наведено без урахуванн€ результат≥в д≥€льност≥ банк≥в та бюджетних установ. Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.

2 ƒан≥ не оприлюднюютьс€ з метою забезпеченн€ виконанн€ вимог «акону ”крањни "ѕро державну статистику" щодо конф≥денц≥йност≥ статистичноњ ≥нформац≥њ.