Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості за 2017 рік

(остаточні дані)

 

(тис. грн)

           

Фінансовий результат

(сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

-26922321,5

67,3

1138766,9

32,7

28061088,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

-14417421,6

41,7

477,6

58,3

14417899,2

Переробна промисловість

-11438967,2

72,5

1098423,5

27,5

12537390,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

-19742,5

72,5

15079,2

27,5

34821,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1647,4

69,2

2423,1

30,8

775,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

315291,2

71,1

316210,2

28,9

919,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

2

2

2

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

-1571983,8

65,0

174296,3

35,0

1746280,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

2

2

2

2

2

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

-479987,0

73,5

31923,8

26,5

511910,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

-7737570,9

68,6

10029,2

31,4

7747600,1

машинобудування

123806,4

77,3

495679,1

22,7

371872,7

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

430393,3

100,0

430393,0

0,0

0,0

виробництво електричного устатковання

1886,1

100,0

1886,1

0,0

0,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

4193,6

78,3

5700,2

21,7

1506,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

-312666,6

58,3

57699,5

41,7

370366,1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

13361,5

77,6

16392,6

22,4

3031,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

-985619,2

44,8

38063,8

55,2

1023683,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

-80313,5

51,4

1802,0

48,6

82115,5

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.