Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2017 рік

(остаточні дані)

(тис. грн)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

-25802846,3

78,9

3803218,7

21,1

29606065,0

сільське, лісове та рибне господарство

1881923,6

91,5

2174582,4

8,5

292658,8

промисловість

-26922321,5

67,3

1138766,9

32,7

28061088,4

будівництво

24362,8

78,3

31567,4

21,7

7204,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

188180,7

80,6

212560,7

19,4

24380,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

31804,9

72,3

50801,3

27,7

18996,4

тимчасове розміщування й організація харчування

-22073,5

70,0

2007,6

30,0

24081,1

інформація та телекомунікації

2400,2

78,3

5916,0

21,7

3515,8

фінансова та страхова діяльність

16207,3

52,0

17710,5

48,0

1503,2

операції з нерухомим майном

-1107938,1

59,2

28325,2

40,8

1136263,3

професійна, наукова та технічна діяльність

115367,2

75,9

125377,7

24,1

10010,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-12993,0

67,8

10488,1

32,2

23481,1

освіта

-104,6

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3892,9

68,3

4612,7

31,7

719,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-1027,2

55,6

71,7

44,4

1098,9

надання інших видів послуг

-528,0

57,1

264,8

42,9

792,8

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.