Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за січень–листопад 2009 року
(тис.грн.)
  Фінансовий
результат
(сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до
загальної
кількості
підпри-
ємств
фінансо-
вий
результат
у % до
загальної
кількості
підпри-
ємств
фінансо-
вий
результат
           
Усього1 –3365781,2 50,5 1104312,3 49,5 4470093,5
у тому числі          
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 1040,7 90,0 1126,7 10,0 86,0
промисловість –3272311,5 41,0 765707,7 59,0 4038019,2
будівництво –72356,5 41,1 13672,4 58,9 86028,9
торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 13585,5 63,7 171238,2 36,3 157652,7
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт –2384,1 35,7 10268,1 64,3 12652,2
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 28828,5 64,3 133132,7 35,7 104304,2
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку –12858,9 78,0 27837,4 22,0 40696,3
діяльність готелів та ресторанів –6601,2 55,0 532,0 45,0 7133,2
діяльність транспорту та зв’язку –10955,1 35,8 51377,5 64,2 62332,6
фінансова діяльність –2968,2 58,3 11897,4 41,7 14865,6
операції з нерухомим майном,   оренда, інжиніринг та надання  послуг підприємцям –14245,8 51,2 81147,7 48,8 95393,5
освіта 169,3 57,1 325,1 42,9 155,8
охорона здоров’я та  надання соціальної допомоги 1938,0 66,7 2822,1 33,3 884,1
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у   сфері культури та спорту –2927,0 52,3 4465,5 47,7 7392,5

_____________________________

1Дані наведено без малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.