Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств Луганської області за видами промислової діяльності за січень–вересень 2018 року1

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

655681,7

18871304,9

3,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

844854,0

2123253,0

39,8

Переробна промисловість

460913,3

14268375,0

3,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

5905,2

527092,1

1,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

...2

...2

...2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

...2

...2

...2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

...2

...2

...2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

719618,4

4871288,1

14,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...2

...2

...2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

12967,3

519088,8

2,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

66192,8

1273792,5

5,2

машинобудування

769923,1

1168280,3

65,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

...2

...2

...2

виробництво електричного устатковання

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

4763,7

96806,4

4,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

32790,4

161839,9

20,3

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

104532,5

1464151,6

7,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

224131,0

2076226,9

10,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

47610,0

403450,0

11,8

__________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.