Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств Луганської області за видами економічної діяльності за січень–вересень 2018 року1

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього

648142,1

20716747,3

3,1

сільське, лісове та рибне господарство

–4174,0

76187,0

–5,5

промисловість

–655681,7

18871304,9

–3,5

будівництво

4815,6

228873,6

2,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

58459,5

414910,9

14,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–3253,4

243731,8

–1,3

тимчасове розміщування й організація харчування

...2

...2

...2

інформація та телекомунікації

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

...2

... 2

...2

професійна, наукова та технічна діяльність

–52208,6

539883,0

–9,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8823,0

84996,0

10,4

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

...2

...2

...2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

...2

...2

...2

надання інших видів послуг

___________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.