Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2013 року
(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього1 –4673611,8 66693041,9 –7,0
сільське, лісове та рибне господарство 453,0 73331,0 0,6
промисловість –4730855,7 61298821,7 –7,7
будівництво –5341,6 545109,8 –1,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 156876,3 1355911,9 11,6
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність –116930,6 1460279,5 –8,0
тимчасове розміщування й організація харчування –1757,1 62960,3 –2,8
інформація та телекомунікації –1328,9 37778,6 –3,5
фінансова та страхова діяльність 2 2 2
операції з нерухомим майном 10387,0 325677,1 3,2
професійна, наукова та технічна діяльність 41951,2 566917,3 7,4
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування –30854,6 899537,1 –3,4
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1565,0 25856,0 6,1
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2 2 2
надання інших видів послуг
___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про Державну статистику».