Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 30 вересня 2009 року 

(тис.грн)
  Актив
необоротні активи оборотні активи
на 1 січня 2009р. на 30 вересня 2009р. на 1 січня 2009р. на 30 вересня 2009р.
         
Усього1 39627674,8 41008685,1 31670630,5 34836176,3
  у тому числі        
  сільське господарство, мисливство, лісове господарство 19916,0 19911,0 12063,0 13544,0
  промисловість 29051247,5 28806780,0 24007199,5 27047451,1
  будівництво 349426,2 341775,8 757380,4 726097,7
  торгівля;  ремонт автомобілів,  побутових виробів та предметів   особистого вжитку 1624207,4 1732672,9 4140836,7 4102619,7
     торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне      обслуговування та ремонт 165374,8 181401,4 164872,5 157851,4
     оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 984697,2 1033233,3 3543465,1 3426652,5
     роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів      особистого вжитку 474135,4 518038,2 432499,1 518115,8
  діяльність готелів та ресторанів 43566,0 46413,2 26986,4 22469,6
  діяльність транспорту та зв’язку 631471,9 601307,0 269195,1 329792,9
  фінансова діяльність 165650,9 178651,7 210097,6 180390,8
  операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання  послуг підприємцям 7133837,9 8434419,6 2170849,4 2334690,8
  освіта 2408,4 2459,3 971,9 1079,4
  охорона здоров’я та  надання соціальної допомоги 30324,8 31057,5 9650,1 11150,6
  надання комунальних та   індивідуальних послуг; діяльність   у сфері культури та спорту 573671,3 811326,3 61845,5 63367,7

___________

1 Дані наведенобез малих підприємств, банків та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

 

Продовження 
  Актив
витрати майбутніх періодів необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2009р. на 30 вересня 2009р. на 1 січня 2009р. на 30 вересня 2009р.
         
Усього1 503081,8 425805,7 472,0 1588,0
  у тому числі        
  сільське господарство, мисливство, лісове господарство 11,0 272,0
  промисловість 429629,1 355300,8 377,0 1563,0
  будівництво 4625,5 5078,8 70,0
  торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів   особистого вжитку 44712,2 43410,1 14,0 14,0
     торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне      обслуговування та ремонт 176,7 218,7
     оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 30431,9 42501,5 14,0 14,0
     роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів      особистого вжитку 14103,6 689,9
  діяльність готелів та ресторанів 528,8 423,2
  діяльність транспорту та зв’язку 6060,6 9124,0
  фінансова діяльність 1417,7 1393,7
  операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання  послуг підприємцям 8301,1 4784,9 11,0 11,0
  освіта 46,2 77,0
  охорона здоров’я та  надання соціальної допомоги 40,1 31,1
  надання комунальних та   індивідуальних послуг; діяльність   у сфері культури та спорту 7709,5 5910,1

Продовження  
  Пасив
власний капітал забезпечення наступних витраті платежів довгострокові зобов’язання
на 1 січня 2009р. на 30 вересня 2009р. на 1 січня2009р. на 30 вересня 2009р. на 1 січня2009р. на 30 вересня 2009р.
             
Усього1 27124474,9 25742127,7 1624302,6 1882274,0 11121903,0 12889346,8
  у тому числі            
  сільське господарство, мисливство, лісове   господарство 27702,0 28491,0                 1017,0 1265,0 9,0
  промисловість 18264109,6 15462296,6 1479294,4 1742149,9 9813503,9 11660603,5
  будівництво 174408,1 73336,4 51571,3 48985,8 113233,0 131609,6
  торгівля;  ремонт   автомобілів,   побутових виробів та   предметів   особистого вжитку 940413,4 947067,3 3860,3 2463,9 659343,6 582644,5
     торгівля автомобілями   та мотоциклами, їх технічне обслугову-     вання та ремонт 121646,5 128358,5 1119,0 37,0 48638,5 43481,9
     оптова торгівля і   посередництво  в оптовій торгівлі 629310,9 636044,4 2607,3 2297,9 416849,1 394063,1
     роздрібна торгівля;   ремонт побутових      виробів та предметів  особистого вжитку 189456,0 182664,4 134,0 129,0 193856,0 145099,5
  діяльність готелів та   ресторанів 40608,1 26850,0 179,4 127,2 11346,3 19728,3
  діяльність транспорту та  зв’язку 412223,8 416171,3 13796,0 11089,8 157223,1 142791,1
  фінансова діяльність 236247,7 244211,1 11430,0 9243,0 8753,0 5065,0
  операції з нерухомим   майном, оренда,   інжиніринг та надання  послуг підприємцям 6436179,9 7713131,7 61005,2 66807,7 349454,5 339404,1
  освіта 2720,3 2723,1
  охорона здоров’я та  надання соціальної   допомоги 21964,3 23588,6 39,2 44,9 4071,2 2413,5
  надання комунальних та індивідуальних послуг;   діяльність у сфері культури та спорту 570335,5 806911,0 2109,8 96,8 4014,4 4118,2

 


Продовження
  Пасив Баланс
поточні зобов’язання доходи майбутніх періодів
на 1 січня 2009р. на 30 вересня 2009р. на 1 січня 2009р. на 30 вересня 2009р. на 1 січня 2009р. на 30 вересня 2009р.
             
Усього1 30616645,7 34594572,0 1314532,9 1163934,6 71801859,1 76272255,1
  у тому числі            
  сільське господарство, мисливство, лісове господарство 3271,0 3962,0 31990,0 33727,0
  промисловість 22668409,6 26230814,4 1263135,6 1115230,5 53488453,1 56211094,9
  будівництво 772148,7 818898,5 141,0 122,0 1111502,1 1072952,3
  торгівля;  ремонт   автомобілів,   побутових   виробів та предметів   особистого вжитку 4199203,3 4339455,3 6949,7 7085,7 5809770,3 5878716,7
     торгівля автомобілями   та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 158239,3 166647,4 780,7 946,7 330424,0 339471,5
     оптова торгівля і посередництво в      оптовій торгівлі 3503769,9 3463924,9 6071,0 6071,0 4558608,2 4502401,3
     роздрібна торгівля; ремонт побутових      виробів та предметів особистого вжитку 537194,1 708883,0 98,0 68,0 920738,1 1036843,9
  діяльність готелів та ресторанів 18752,1 22595,5 195,3 5,0 71081,2 69306,0
  діяльність транспорту   та зв’язку 288304,7 338792,0 35180,0 31379,7 906727,6 940223,9
  фінансова діяльність 120648,5 101808,1 87,0 109,0 377166,2 360436,2
  операції з нерухомим майном, оренда,   інжиніринг та надання послуг підприємцям 2462686,3 2650910,5 3673,5 3652,3 9312999,4 10773906,3
  освіта 706,2 892,5 0,1 3426,5 3615,7
  охорона здоров’я та  надання соціальної   допомоги 10101,3 11355,2 3839,0 4837,0 40015,0 42239,2
  надання комунальних та індивідуальних   послуг; діяльність у сфері культури та   спорту 65434,8 67964,8 1331,8 1513,3 643226,3 880604,1