Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності за січень–вересень 2009 року
(тис.грн.)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
       
Усього1 –1714035,7 50313080,6 –3,4
  у тому числі      
  сільське господарство, мисливство, лісове господарство 937,0 48680,0 1,9
  промисловість –1718321,2 45982485,8 –3,7
  будівництво –41585,0 938055,7 –4,4
  торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 110893,7 1427479,2 7,8
     торгівля автомобілями  та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 11737,3 83558,0 14,0
     оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 74497,2 955222,9 7,8
     роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 24659,2 388698,3 6,3
  діяльність готелів та ресторанів –5875,2 49032,4 –12,0
  діяльність транспорту та зв’язку 956,0 592980,9 0,2
  фінансова діяльність 179,2 130804,3 0,1
  операції з нерухомим майном,  оренда, інжиніринг та надання  послуг підприємцям –66848,9 960887,8 –7,0
  освіта 106,6 5861,1 1,8
  охорона здоров’я та  надання соціальної допомоги 2698,6 35622,6 7,6
  надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 3011,4 140989,8 2,1

 

1 Дані наведено без малих підприємств, банків та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.