Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства Луганської області у 2016 році1

 (тисрн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які

одержали прибуток

Підприємства, які

одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього2

 

-25249824,0

79,5

3656304,7

20,5

28906128,7

по великих підприємствах

 

-17326466,0

33,3

154772,0

66,7

17481238,0

по середніх підприємствах

 

-9274922,9

65,3

1891286,9

34,7

11166209,8

по малих підприємствах

 

1351564,9

80,6

1610245,8

19,4

258680,9

у тому числі по мікропідприємствах

 

399591,7

80,6

497268,7

19,4

97677,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

2195034,5

93,3

2493463,0

6,7

298428,5

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

898824,1

89,7

1179348,1

10,3

280524,0

по малих підприємствах

 

1296210,4

93,5

1314114,9

6,5

17904,5

у тому числі по мікропідприємствах

 

356772,2

93,2

365996,2

6,8

9224,0

промисловість

B+C+D+E

-25499457,8

68,0

789476,1

32,0

26288933,9

по великих підприємствах

 

-17326466,0

33,3

154772,0

66,7

17481238,0

по середніх підприємствах

 

-8173944,1

44,2

557329,8

55,8

8731273,9

по малих підприємствах

 

952,3

73,8

77374,3

26,2

76422,0

у тому числі по мікропідприємствах

 

-29846,9

74,3

20923,7

25,7

50770,6

будівництво

F

27188,9

75,8

36848,1

24,2

9659,2

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

7700,0

83,3

7945,0

16,7

245,0

по малих підприємствах

 

19488,9

75,5

28903,1

24,5

9414,2

у тому числі по мікропідприємствах

 

10888,8

73,9

13691,5

26,1

2802,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

88017,4

78,5

146066,3

21,5

58048,9

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

24116,2

78,3

63980,2

21,7

39864,0

по малих підприємствах

 

63901,2

78,5

82086,1

21,5

18184,9

у тому числі по мікропідприємствах

 

26398,7

77,8

39467,7

22,2

13069,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

15724,8

71,4

45571,4

28,6

29846,6

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

3645,7

60,0

18298,6

40,0

14652,9

по малих підприємствах

 

12079,1

72,7

27272,8

27,3

15193,7

у тому числі по мікропідприємствах

 

-3064,9

71,6

5939,0

28,4

9003,9

тимчасове розміщування й організація харчування

I

-33485,2

75,9

1613,1

24,1

35098,3

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

-500,0

75,0

1160,0

25,0

1660,0

по малих підприємствах

 

-32985,2

76,0

453,1

24,0

33438,3

у тому числі по мікропідприємствах

 

356,6

93,3

372,2

6,7

15,6

інформація та телекомунікації

J

4072,8

78,6

5282,8

21,4

1210,0

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

-

-

-

-

-

по малих підприємствах

 

4072,8

78,6

5282,8

21,4

1210,0

у тому числі по мікропідприємствах

 

2606,0

76,7

3495,3

23,3

889,3

фінансова та страхова діяльність

K

1052,8

41,7

4286,8

58,3

3234,0

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

-

-

-

-

-

по малих підприємствах

 

1052,8

41,7

4286,8

58,3

3234,0

у тому числі по мікропідприємствах

 

-2958,9

33,3

275,1

66,7

3234,0

операції з нерухомим майном

L

-2128316,5

64,6

28765,5

35,4

2157082,0

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

3

3

3

3

3

по малих підприємствах

 

3

3

3

3

3

у тому числі по мікропідприємствах

 

24516,2

66,3

28632,2

33,7

4116,0

професійна, наукова та технічна діяльність

M

80399,1

77,4

83502,3

22,6

3103,2

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

53440,1

77,8

54252,1

22,2

812,0

по малих підприємствах

 

26959,0

77,3

29250,2

22,7

2291,2

у тому числі по мікропідприємствах

 

10544,6

76,2

11894,8

23,8

1350,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

-1578,6

61,0

18579,4

39,0

20158,0

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

3450,1

28,6

8083,1

71,4

4633,0

по малих підприємствах

 

-5028,7

64,0

10496,3

36,0

15525,0

у тому числі по мікропідприємствах

 

3039,4

68,5

5278,5

31,5

2239,1

освіта

P

152,5

62,5

265,9

37,5

113,4

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

-

-

-

-

-

по малих підприємствах

 

152,5

62,5

265,9

37,5

113,4

у тому числі по мікропідприємствах

 

249,1

71,4

265,9

28,6

16,8

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1414,2

78,4

1761,9

21,6

347,7

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

3

3

3

3

3

по малих підприємствах

 

3

3

3

3

3

у тому числі по мікропідприємствах

 

406,7

80,0

524,5

20,0

117,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

-341,5

75,0

91,9

25,0

433,4

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

3

3

3

3

3

по малих підприємствах

 

3

3

3

3

3

у тому числі по мікропідприємствах

 

-388,5

66,7

44,9

33,3

433,4

надання інших видів послуг

S

298,6

70,6

730,2

29,4

431,6

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

-

-

-

-

-

по малих підприємствах

 

298,6

70,6

730,2

29,4

431,6

у тому числі по мікропідприємствах

 

72,6

71,0

467,2

29,0

394,6

 ___________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.