Рентабельність операційної діяльності підприємств Луганської області за видами економічної діяльності за 2014 рік1

 

(тисрн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього2

-13709606,1

65906577,4

-20,8

сільське, лісове та рибне господарство

103118,4

3316598,3

3,1

промисловість

-13613420,4

59455697,2

-22,9

будівництво

2717,0

320129,3

0,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-158888,2

833189,8

-19,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

17158,2

395810,5

4,3

тимчасове розміщування й організація харчування

-3746,1

35089,4

-10,7

інформація та телекомунікації

2175,7

51069,5

4,3

фінансова та страхова діяльність

14526,8

30932,2

47,0

операції з нерухомим майном

-45030,4

393203,3

-11,5

професійна, наукова та технічна діяльність

2134,7

837433,5

0,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-28262,2

162097,5

-17,4

освіта

13,2

2027,4

0,7

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-1064,1

17921,1

-5,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-920,2

45996,5

-2,0

надання інших видів послуг

-118,5

9381,9

-1,3

___________

1Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної операції.

2Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.