Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства Луганської області у 2014 році1

 (тисрн)

 

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього

-46595667,5

68,1

1880318,7

31,9

48475986,2

по великих підприємствах

-32477053,0

22,2

548090,0

77,8

33025143,0

по середніх підприємствах

-14176091,6

53,6

785282,7

46,4

14961374,3

по малих підприємствах

57477,1

69,4

546946,0

30,6

489468,9

у тому числі по мікропідприємствах

30208,0

69,7

174439,5

30,3

144231,5

сільське, лісове та рибне господарство

116424,6

90,1

849098,6

9,9

732674,0

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

-243347,8

93,0

476472,2

7,0

719820,0

по малих підприємствах

359772,4

89,9

372626,4

10,1

12854,0

у тому числі по мікропідприємствах

97134,0

90,0

103092,8

10,0

5958,8

промисловість

-42553400,9

51,5

795371,8

48,5

43348772,7

по великих підприємствах

-32477053,0

22,2

548090,0

77,8

33025143,0

по середніх підприємствах

-10030457,2

40,4

200647,8

59,6

10231105,0

по малих підприємствах

-45890,7

55,7

46634,0

44,3

92524,7

у тому числі по мікропідприємствах

-25536,3

58,7

7604,9

41,3

33141,2

будівництво

-1443,1

56,7

13920,2

43,3

15363,3

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

1484,6

53,8

3774,8

46,2

2290,2

по малих підприємствах

-2927,7

56,9

10145,4

43,1

13073,1

у тому числі по мікропідприємствах

-5112,2

55,9

1997,3

44,1

7109,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-337946,4

65,9

90312,0

34,1

428258,4

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

-185108,4

50,0

22239,0

50,0

207347,4

по малих підприємствах

-152838,0

66,4

68073,0

33,6

220911,0

у тому числі по мікропідприємствах

2394,0

65,2

30901,1

34,8

28507,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

18997,9

59,8

40187,1

40,2

21189,2

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

19539,7

53,8

31485,9

46,2

11946,2

по малих підприємствах

-541,8

60,5

8701,2

39,5

9243,0

у тому числі по мікропідприємствах

305,0

61,2

4812,5

38,8

4507,5

тимчасове розміщування й організація харчування

-2711,8

53,6

1541,4

46,4

4253,2

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

-2934,0

66,7

8,0

33,3

2942,0

по малих підприємствах

222,2

52,0

1533,4

48,0

1311,2

у тому числі по мікропідприємствах

-1064,2

44,4

9,4

55,6

1073,6

інформація та телекомунікації

2674,1

69,1

4374,5

30,9

1700,4

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

-

-

-

-

-

по малих підприємствах

2674,1

69,1

4374,5

30,9

1700,4

у тому числі по мікропідприємствах

2228,4

68,1

3817,8

31,9

1589,4

фінансова та страхова діяльність

3480,2

57,1

6943,6

42,9

3463,4

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

-

-

-

-

-

по малих підприємствах

3480,2

57,1

6943,6

42,9

3463,4

у тому числі по мікропідприємствах

2288,6

61,9

4765,0

38,1

2476,4

операції з нерухомим майном

-3802637,9

55,1

10349,6

44,9

3812987,5

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

2

2

2

2

2

по малих підприємствах

2

2

2

2

2

у тому числі по мікропідприємствах

4486,7

55,2

9826,6

44,8

5339,9

професійна, наукова та технічна діяльність

-10544,8

52,7

62764,9

47,3

73309,7

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

27492,9

36,4

50157,0

63,6

22664,1

по малих підприємствах

-38037,7

53,9

12607,9

46,1

50645,6

у тому числі по мікропідприємствах

-33498,4

54,3

3822,8

45,7

37321,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-25948,7

46,1

4748,6

53,9

30697,3

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

-8279,4

7,7

378,0

92,3

8657,4

по малих підприємствах

-17669,3

54,0

4370,6

46,0

22039,9

у тому числі по мікропідприємствах

-12910,5

54,7

3280,1

45,3

16190,6

освіта

12,9

42,9

76,4

57,1

63,5

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

-

-

-

-

-

по малих підприємствах

12,9

42,9

76,4

57,1

63,5

у тому числі по мікропідприємствах

12,9

42,9

76,4

57,1

63,5

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-1531,9

59,0

273,3

41,0

1805,2

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

2

2

2

2

2

по малих підприємствах

2

2

2

2

2

у тому числі по мікропідприємствах

-31,1

58,6

92,3

41,4

123,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-1059,9

50,0

0,0

50,0

1059,9

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

2

2

2

2

2

по малих підприємствах

2

2

2

2

2

у тому числі по мікропідприємствах

-465,9

75,0

0,0

25,0

465,9

надання інших видів послуг

-31,8

62,2

356,7

37,8

388,5

по великих підприємствах

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

-

-

-

-

-

по малих підприємствах

-31,8

62,2

356,7

37,8

388,5

у тому числі по мікропідприємствах

-23,0

61,8

340,5

38,2

363,5

___________

1Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної операції.

2Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.