Архів: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
 
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2012 рік
(тис.грн.)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість 1 –4530703,5 96601976,6 –4,7
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів –1405480,4 20687470,5 –6,8
Переробна промисловість –3185247,3 66484783,4 –4,8
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів –9334,1 3103475,2 –0,3
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –27031,3 492979,2 –5,5
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність 60544,3 1467260,3 4,1
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення –690010,1 11808402,3 –5,8
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції –2256064,1 11822614,6 –19,1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 11633,7 146934,5 7,9
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції –241051,1 2472333,8 –9,8
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання –485898,4 23217425,0 –2,1
машинобудування 399134,1 10659599,0 3,7
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 3545,8 29626,9 12,0
виробництво електричного устатковання 22167,6 282871,4 7,8
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 24935,8 1375675,7 1,8
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 348484,9 8971425,0 3,9
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання 52829,7 1293759,5 4,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –91130,0 8013487,3 –1,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 151154,2 1416235,4 10,7

_______________________________________

1 Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.