Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2012 рік
(тис.грн)
  Фінансовий результат
(сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
Промисловість 1 –6882491,0 60,5 1883961,1 39,5 8766452,1
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів –2841004,7 42,9 511662,8 57,1 3352667,5
Переробна промисловість –4557212,6 64,1 749430,5 35,9 5306643,1
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів –69183,0 56,5 69223,9 43,5 138406,9
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –24684,3 63,3 9166,1 36,7 33850,4
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність 46620,8 64,3 49528,3 35,7 2907,5
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення –930330,3 … 2 … 2 … 2 … 2
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції –2362428,1 62,7 42550,0 37,3 2404978,1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 10799,1 … 2 … 2 … 2 … 2
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції –363795,1 62,1 58124,6 37,9 421919,7
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання –1183060,8 63,8 78257,2 36,2 1261318,0
машинобудування 263577,9 63,5 324024,4 36,5 60446,5
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 3094,9 73,7 3129,7 26,3 34,8
виробництво електричного устатковання 20957,5 47,6 38038,6 52,4 17081,1
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 22247,7 63,6 56252,5 36,4 34004,8
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 217277,8 67,9 226603,6 32,1 9325,8
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання 55271,2 70,1 68001,6 29,9 12730,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 350167,0 64,8 384919,7 35,2 34752,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 165559,3 53,3 237948,1 46,7 72388,8

___________

1 Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.