Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2011 рік
(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього 1 738624,9 129266173,9 0,6
у тому числі      
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 721994,6 3442855,7 21,0
промисловість –422733,0 114553642,7 –0,4
будівництво –18900,4 2169224,6 –0,9
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 467306,0 3121598,2 15,0
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 25889,0 220157,3 11,8
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 354695,3 2004389,2 17,7
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 86721,7 897051,7 9,7
діяльність готелів та ресторанів –1942,3 161653,6 –1,2
діяльність транспорту та зв'язку 10381,1 2324544,1 0,4
фінансова діяльність 14270,0 87617,4 16,3
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям –10208,1 2948803,2 –0,3
освіта 594,0 9210,5 6,4
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 3827,4 95541,0 4,0
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту –25933,9 348583,2 –7,4

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.