Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності за 2008 рік
(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
       
Усього1 –38463,0 95608915,2 0,0
  у тому числі      
  сільське господарство, мисливство, лісове господарство 296056,6 1970517,2 15,0
  промисловість –446824,8 83579557,3 –0,5
  будівництво 1243,3 2823005,8 0,0
  торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 236081,7 3097766,8 7,6
     торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 49153,2 232337,7 21,2
     оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 146334,8 2249130,9 6,5
     роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 40593,7 616298,2 6,6
  діяльність готелів та ресторанів –6330,7 86314,3 –7,3
  діяльність транспорту та зв’язку –10856,9 1202946,8 –0,9
  фінансова діяльність 27210,8 413637,4 6,6
  операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям –123472,6 2125241,4 –5,8
  освіта 42,2 11872,1 0,4
  охорона здоров’я та  надання соціальної допомоги 2601,3 58716,1 4,4
  надання комунальних та інди-  відуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту –13951,3 239037,3 –5,8

___________

1 Дані наведено без банків та бюджетних установ, з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.