Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств Луганської області за видами промислової діяльності за січень–червень 2018 року1

 (тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

3782767,1

9848241,1

38,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–358428,0

1290456,0

–27,8

Переробна промисловість

4285489,6

6444485,3

66,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–1354,3

350163,6

–0,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2

2

2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

2

2

2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

2

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

2068888,2

1328985,6

155,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

2

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

21485,6

364808,0

5,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

2168,0

50645,1

4,3

машинобудування

721099,0

935371,6

77,1

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

2

2

2

виробництво електричного устатковання

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

3898,3

66312,6

5,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

28973,7

106991,0

27,1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

68955,0

1127825,0

6,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–94817,5

1851403,8

–5,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–49477,0

261896,0

–18,9

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.