Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств Луганської області за видами економічної діяльності за січень–червень 2018 року1

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього

3734986,6

10940974,4

34,1

сільське, лісове та рибне господарство

–2713,0

45072,0

–6,0

Промисловість

3782767,1

9848241,1

38,4

Будівництво

–2461,1

109581,2

–2,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

65818,5

265574,0

24,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–12797,9

161568,6

–7,9

тимчасове розміщування й організація харчування

2

2

2

інформація та телекомунікації

фінансова та страхова діяльність

Операції з нерухомим майном

2

2

2

професійна, наукова та технічна діяльність

–100066,5

352540,4

–28,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5167,0

51824,0

10,0

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

надання інших видів послуг

________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.