Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств Луганської області  за видами економічної діяльності за січень-червень 2017 року1

 (тисрн)

 

Код за

КВЕД-2010

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього

 

-24643,1

14485406,7

-0,2

сільське, лісове та рибне господарство

A

-2803,0

41348,0

-6,8

промисловість

B+C+D+E

25169,3

13442674,9

0,2

будівництво

F

3325,0

123305,0

2,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

51951,1

193126,7

26,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

-14007,3

174562,9

-8,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

-3267,4

16666,0

-19,6

інформація та телекомунікації

J

фінансова та страхова діяльність

K

операції з нерухомим майном

L

2

2

2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

-88116,8

371728,2

-23,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

-5231,0

44352,0

-11,8

освіта

P

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2

2

2

надання інших видів послуг

S

___________

1Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. За видом економічної діяльностіСільське, лісове та рибне господарство інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарстваякі відслідковуються  тільки в річній звітності.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.