Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2012 року
(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього 1 –2243820,3 49245438,4 –4,6
у тому числі
сільське господарство, мисливство, лісове господарство
–9017,6 185580,5 –4,9
промисловість –2043570,0 45828524,2 –4,5
будівництво –18269,3 373341,2 –4,9
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 93874,4 849323,2 11,1
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 8178,0 84743,1 9,7
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 63521,3 391298,8 16,2
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 22175,1 373281,3 5,9
діяльність готелів та ресторанів –1192,6 43331,0 –2,8
діяльність транспорту та зв'язку –49476,2 802194,6 –6,2
фінансова діяльність 2 2 2
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям –214791,6 1010618,0 –21,3
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 234,5 11341,2 2,1
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту –379,9 126051,5 –0,3
___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про Державну статистику».