Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності за січень–червень 2011 року
(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
       
Усього 1 329211,4 58217208,0 0,6
у тому числі      
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 2610,0 53859,0 4,8
промисловість 252909,8 54696584,3 0,5
будівництво –22370,8 481900,5 –4,6
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 151746,1 958403,9 15,8
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 3625,1 84403,0 4,3
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 95539,2 510403,9 18,7
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 52581,8 363597,0 14,5
діяльність готелів та ресторанів –2045,4 48183,2 –4,2
діяльність транспорту та зв'язку –12775,0 845940,1 –1,5
фінансова діяльність –1286,7 25413,7 –5,1
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям –26257,5 939187,9 –2,8
освіта 24,2 2672,1 0,9
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги –1094,0 28202,3 –3,9
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту –12417,3 136351,0 –9,1

___________

1 Дані наведено без малих підприємств, банків та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.