Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності за січень–червень 2010 року
(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
       
Усього 1 –1143915,4 41393356,9 –2,8
у тому числі      
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 528,0 43199,0 1,2
промисловість –1088394,9 38610878,5 –2,8
будівництво –56461,8 355740,6 –15,9
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 75227,1 786675,7 9,6
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 1121,0 58859,6 1,9
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 64646,1 460654,1 14,0
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 9460,0 267162,0 3,5
діяльність готелів та ресторанів –2002,8 37156,0 –5,4
діяльність транспорту та зв'язку –6053,8 439303,9 –1,4
фінансова діяльність 5212,0 19748,8 26,4
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям –66682,5 997925,4 –6,7
освіта –121,8 4168,1 –2,9
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 915,8 23604,1 3,9
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту –6018,4 74890,6 –8,0

___________

1 Дані наведено без малих підприємств, банків та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.