Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств Луганської області за видами економічної діяльності за січень-березень 2017 року1

 (тисрн)

 

Код за

КВЕД-2010

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього

 

-594360,4

9913395,8

-6,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

-1081,0

21976,0

-4,9

промисловість

B+C+D+E

-510704,5

9205705,9

-5,5

будівництво

F

-19,0

33963,0

-0,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

4605,4

95862,4

4,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

-4093,0

112543,7

-3,6

тимчасове розміщування й організація харчування

I

-1607,0

9062,6

-17,7

інформація та телекомунікації

J

-

-

-

фінансова та страхова діяльність

K

-

-

-

операції з нерухомим майном

L

2

2

2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

-79675,4

166475,9

-47,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

-2697,9

220526,3

-1,2

освіта

P

-

-

-

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2

2

2

надання інших видів послуг

S

-

-

-

___________

1Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. За видом економічної діяльностіСільське, лісове та рибне господарство інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарстваякі відслідковуються тільки в річній звітності.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.