Фінансові результати підприємств до оподаткування Луганської області за видами економічної діяльності за 2014 рік1

 (тисрн)

 

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього2

-46595667,5

68,1

1880318,7

31,9

48475986,2

сільське, лісове та рибне господарство

116424,6

90,1

849098,6

9,9

732674,0

промисловість

-42553400,9

51,5

795371,8

48,5

43348772,7

будівництво

-1443,1

56,7

13920,2

43,3

15363,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-337946,4

65,9

90312,0

34,1

428258,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

18997,9

59,8

40187,1

40,2

21189,2

тимчасове розміщування й організація харчування

-2711,8

53,6

1541,4

46,4

4253,2

інформація та телекомунікації

2674,1

69,1

4374,5

30,9

1700,4

фінансова та страхова діяльність

3480,2

57,1

6943,6

42,9

3463,4

операції з нерухомим майном

-3802637,9

55,1

10349,6

44,9

3812987,5

професійна, наукова та технічна діяльність

-10544,8

52,7

62764,9

47,3

73309,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-25948,7

46,1

4748,6

53,9

30697,3

освіта

12,9

42,9

76,4

57,1

63,5

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-1531,9

59,0

273,3

41,0

1805,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-1059,9

50,0

0,0

50,0

1059,9

надання інших видів послуг

-31,8

62,2

356,7

37,8

388,5

___________

1Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної операції.

2Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.