Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2013 року
(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього1 –1477700,5 22541164,9 –6,6
сільське, лісове та рибне господарство 175,0 19551,0 0,9
промисловість –1481224,9 20908441,8 –7,1
будівництво –6636,8 114536,8 –5,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 61234,6 490332,4 12,5
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність –55838,8 451028,0 –12,4
тимчасове розміщування й організація харчування –908,1 22617,6 –4,0
інформація та телекомунікації –1136,8 14344,4 –7,9
фінансова та страхова діяльність 2 2 2
операції з нерухомим майном 3387,7 106330,2 3,2
професійна, наукова та технічна діяльність 12326,0 190318,7 6,5
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування –8831,1 203633,8 –4,3
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги –656,0 5869,0 –11,2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2 2 2
надання інших видів послуг
___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про Державну статистику».