Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2012 рік
(тис.грн)
  Фінансовий
результат
(сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
Усього1 –5842907,0 67,5 4060901,8 32,5 9903808,8
сільське, лісове та рибне господарство 938556,0 88,9 1153820,5 11,1 215264,5
промисловість –6902395,1 59,6 1878022,8 40,4 8780417,9
будівництво –19616,1 63,1 77828,9 36,9 97445,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 114011,2 69,1 515816,2 30,9 401805,0
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність –37711,5 62,4 112527,7 37,6 150239,2
тимчасове розміщування й організація харчування 163,6 62,5 8612,7 37,5 8449,1
інформація та телекомунікації 11068,5 69,9 22024,2 30,1 10955,7
фінансова та страхова діяльність –6272,1 63,1 15852,2 36,9 22124,3
операції з нерухомим майном –22802,3 55,5 68872,8 44,5 91675,1
професійна, наукова та технічна діяльність 88874,5 66,2 122944,3 33,8 34069,8
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування –5612,8 60,6 75362,2 39,4 80975,0
освіта 838,5 78,0 959,1 22,0 120,6
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 2529,8 62,2 6030,9 37,8 3501,1
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок –2901,5 44,7 895,2 55,3 3796,7
надання інших видів послуг –1637,7 66,7 1332,1 33,3 2969,8
___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ і без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.