Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності за січень–березень 2011 року
(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
       
Усього 1 –160351,6 28190631,9 –0,6
у тому числі      
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 933,0 21394,0 4,4
промисловість –167735,3 26546460,3 –0,6
будівництво –23530,8 165250,7 –14,2
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 59692,4 542049,8 11,0
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт –1264,9 46342,5 –2,7
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 34614,8 311499,4 11,1
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 26342,5 184207,9 14,3
діяльність готелів та ресторанів –1529,9 21425,1 –7,1
діяльність транспорту та зв'язку –6350,8 398582,9 –1,6
фінансова діяльність 3045,9 9937,9 30,6
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям –13735,2 402880,7 –3,4
освіта –57,4 1362,3 –4,2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги –2117,4 15510,6 –13,7
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту –9102,1 65492,6 –13,9

___________

1 Дані наведено без малих підприємств, банків та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.