Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2009 рік
(тис.грн.)
  Фінансовий
результат
(сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до
загальної
кількості
підприємств
фінансовий
результат
у % до
загальної
кількості
підприємств
фінансовий
результат
           
Усього1 –4049917,7 63,2 2013965,7 36,8 6063883,4
у тому числі          
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 118748,8 72,7 284251,8 27,3 165503,0
промисловість –4181090,6 57,9 856302,9 42,1 5037393,5
будівництво –90088,1 58,7 43302,1 41,3 133390,2
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 10736,6 70,7 349138,0 29,3 338401,4
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт –36753,1 65,0 21007,8 35,0 57760,9
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 22370,5 70,3 273932,4 29,7 251561,9
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 25119,2 75,8 54197,8 24,2 29078,6
діяльність готелів та ресторанів –9637,1 65,0 1334,7 35,0 10971,8
діяльність транспорту та зв'язку 25755,6 57,4 120511,1 42,6 94755,5
фінансова діяльність 18 2931 ,1 66, 5 198476,6 33,5 15545,5
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям –100683,5 56,2 149179,0 43,8 249862,5
освіта –149,6 57,4 391,9 42,6 541,5
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 967,9 62,8 3633,0 37,2 2665,1
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту –7147,1 59,8 7444,6 40,2 14591,7

_____________________________

1Дані наведено без бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.