Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 31 березня 2009 року 
(тис.грн)
  Актив
необоротні активи оборотні активи
на 1 січня 2009р. на 31 березня 2009р. на 1 січня 2009р. на 31 березня 2009р.
         
Усього1 41514859,5 41414832,4 31810681,3 32694703,3
  у тому числі        
  сільське господарство,  мисливство, лісове господарство 19916,0 20439,0 12063,0 12664,0
  промисловість 29122076,3 28992863,2 24022379,8 25023819,7
  будівництво 348419,9 338224,7 747166,8 696860,6
  торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів   особистого вжитку 1631681,3 1659649,4 4269024,7 4184762,1
     торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 165384,8 167696,2 169206,5 157851,7
     оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 992129,1 1012441,0 3666755,1 3591215,1
     роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 474167,4 479512,2 433063,1 435695,3
  діяльність готелів та ресторанів 43566,0 46597,9 26986,4 26045,6
  діяльність транспорту та зв’язку 631006,9 622089,0 269185,1 286162,1
  фінансова діяльність 165650,9 174235,9 210097,6 187692,2
  операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання  послуг підприємцям 8943861,1 8955446,8 2178229,4 2201536,4
  освіта 2416,6 2393,1 964,5 1309,8
  охорона здоров’я та  надання соціальної допомоги 30324,5 31027,5 9650,5 7312,7
  надання комунальних та   індивідуальних послуг; діяльність  у сфері культури та спорту 573993,5 569929,6 61378,6 62988,8

___________

1 Дані наведено без малих підприємств, банків і бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

 


Продовження 
  Актив
витрати майбутніх періодів необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2009р. на 31 березня 2009р. на 1 січня 2009р. на 31 березня 2009р.
         
Усього1 505710,3 446618,2 501,3 496,7
  у тому числі        
  сільське господарство, мисливство,  лісове господарство 11,0 8,0
  промисловість 431260,3 382791,7 377,0 377,0
  будівництво 4625,2 4470,1 70,0 70,0
  торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів   особистого вжитку 45821,1 37240,9 14,6 14,0
     торгівля автомобілями та  мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 181,2 186,2
     оптова торгівля і посередництво в  оптовій торгівлі 31535,3 36261,0 14,6 14,0
     роздрібна торгівля; ремонт      побутових виробів та предметів      особистого вжитку 14104,6 793,7
  діяльність готелів та ресторанів 528,8 515,8
  діяльність транспорту та зв’язку 6060,6 6556,2
  фінансова діяльність 1417,7 1423,7
  операції з нерухомим майном,   оренда, інжиніринг та надання  послуг підприємцям 8893,2 4898,7 15,0 11,0
  освіта 46,2 80,5
  охорона здоров’я та  надання соціальної допомоги 15,2 108,1 24,7 24,7
  надання комунальних та   індивідуальних послуг; діяльність у  сфері культури та спорту 7031,0 8524,5

Продовження  
  Пасив
власний капітал забезпечення наступних витраті платежів довгострокові зобов’язання
на 1 січня 2009р. на 31 березня 2009р. на 1 січня2 009р. на 31 березня 2009р. на 1 січня2009р. на 31 березня 2009р.
             
Усього1 29296176,4 27873980,5 1626805,4 1653064,6 10991586,6 11221535,5
  у тому числі            
  сільське господарство,  мисливство, лісове господарство 27702,0 27999,0 1017,0 801,0 78,0
  промисловість 18627143,5 17227858,4 1479311,4 1510224,2 9679136,9 9960112,3
  будівництво 175035,3 131091,1 51571,3 47690,3 114435,0 118212,8
  торгівля;  ремонт   автомобілів, побутових   виробів та предметів особистого вжитку 935647,7 945961,0 3860,3 7538,0 663624,6 635009,8
     торгівля автомобілями     та мотоциклами, їх  технічне      обслуговування та      ремонт 123697,7 122967,3 1119,0 121,0 48638,5 46081,8
     оптова торгівля і      посередництво в оптовій торгівлі 622233,0 630062,1 2607,3 7277,0 421130,1 417595,5
     роздрібна торгівля;      ремонт побутових   виробів та предметів особистого вжитку 189717,0 192931,6 134,0 140,0 193856,0 171332,5
  діяльність готелів та   ресторанів 40608,1 37961,5 179,4 184,0 11346,3 15236,4
  діяльність транспорту та  зв’язку 413161,8 418527,8 13665,0 8827,0 155734,1 151576,5
  фінансова діяльність 236247,7 240830,7 11430,0 12029,0 8753,0 7912,0
  операції з нерухомим   майном, оренда,   інжиніринг та надання  послуг підприємцям 8248724,3 8246503,1 63622,0 65079,9 349566,5 324268,9
  освіта 2718,4 2997,7 8,0
  охорона здоров’я та  надання соціальної   допомоги 21964,3 22601,5 39,2 15,7 4071,2 4142,1
  надання комунальних та  індивідуальних послуг;  діяльність у сфері   культури та спорту 569661,1 574166,1 2109,8 667,5 3959,0 4026,7

 


Продовження  
  Пасив Баланс
поточні зобов’язання доходи майбутніх періодів
на 1 січня 2009р. на 31 березня 2009р. на 1 січня 2009р. на 31 березня 2009р. на 1 січня 2009р. на 31 березня 2009р.
             
Усього1 30602263,1 32554225,1 1314920,9 1253844,9 73831752,4 74556650,6
  у тому числі            
  сільське господарство,   мисливство, лісове господарство 3271,0 4233,0 31990,0 33111,0
  промисловість 22527193,0 24496636,1 1263308,6 1205020,6 53576093,4 54399851,6
  будівництво 759099,3 742490,2 141,0 141,0 1100281,9 1039625,4
  торгівля;  ремонт   автомобілів, побутових   виробів та предметів   особистого вжитку 4336459,4 4286356,9 6949,7 6800,7 5946541,7 5881666,4
     торгівля автомобілями     та мотоциклами, їх      технічне обслуговування та ремонт 160536,6 155921,3 780,7 642,7 334772,5 325734,1
     оптова торгівля і   посередництво в   оптовій торгівлі 3638392,7 3578925,5 6071,0 6071,0 4690434,1 4639931,1
     роздрібна торгівля;      ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 537530,1 551510,1 98,0 87,0 921335,1 916001,2
  діяльність готелів та   ресторанів 18752,1 19703,0 195,3 74,4 71081,2 73159,3
  діяльність транспорту та  зв’язку 288511,7 301889,7 35180,0 33986,3 906252,6 914807,3
  фінансова діяльність 120648,5 102513,1 87,0 67,0 377166,2 363351,8
  операції з нерухомим   майном, оренда,   інжиніринг та надання  послуг підприємцям 2465412,4 2522149,3 3673,5 3891,7 11130998,7 11161892,9
  освіта 708,9 777,7 3427,3 3783,4
  охорона здоров’я та  надання соціальної   допомоги 10101,2 10101,7 3839,0 1612,0 40014,9 38473,0
  надання комунальних та  індивідуальних послуг;   діяльність у сфері   культури та спорту 65126,4 60331,4 1546,8 2251,2 642403,1 641442,9