Фінансові результати діяльності підприємств за 2007 рік 
(тис.грн.)
  Фінанcовий результат від звичайної діяльності до оподаткування      Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат
Всього1 1252351,8 69,8 3142573,3 30,2 1890221,5
у тому числі          
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 391560,4 77,5 424016,5 22,5 32456,1
промисловість 697780,7 66,7 1964956,1 33,3 1267175,4
будівництво 10151,6 68,1 85509,7 31,9 75358,1
торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 132053,4 74,8 313747,4 25,2 181694,0
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 24852,4 69,3 39710,5 30,7 14858,1
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 93278,2 74,8 229213,2 25,2 135935,0
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 13922,8 77,2 44823,7 22,8 30900,9
діяльність готелів та ресторанів 1004,0 68,1 4578,5 31,9 3574,5
діяльність транспорту та зв’язку 1324,2 64,2 42516,2 35,8 41192,0
фінансова діяльність 106780,0 79,9 111757,2 20,1 4977,2
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та наданняпослуг підприємцям –99571,1 62,9 171220,6 37,1 270791,7
освіта 264,5 71,2 727,1 28,8 462,6
охорона здоров’я танадання соціальної допомоги 3226,3 72,9 3906,2 27,1 679,9
надання комунальних та інди-відуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 7979,5 62,3 19637,8 37,7 11658,3

 

1Дані наведенобез бюджетних установ.