Архів: 2017 | 2016 |

 

Показники балансу великих та середніх підприємств Луганської області за видами економічної діяльності станом

на 31 березня 2017 року1

 (тис.грн)

 

 

Код за КВЕД-2010

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2017р.

на 31 березня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 березня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 березня 2017р.

Усього

 

29206489,3

24623811,0

56520986,8

59221437,3

1642,0

1669,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

21179,0

20540,0

17942,0

20720,0

0,0

0,0

промисловість

B+C+D+E

25435338,2

20774953,4

49751622,7

52456677,2

1610,0

1637,0

будівництво

F

42477,0

154629,0

103123,0

102580,0

0,0

0,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

141868,5

140865,1

935465,9

934291,4

26,0

26,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

225321,5

220100,1

150466,0

150409,5

0,0

0,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

7529,0

7464,0

30068,0

29522,0

0,0

0,0

інформація та телекомунікації

J

-

-

-

-

-

-

фінансова та страхова діяльність

K

-

-

-

-

-

-

операції з нерухомим майном

L

2

2

2

2

2

2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

96412,9

96530,4

340180,4

296593,3

6,0

6,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2601999,2

2572569,0

183090,8

153621,9

0,0

0,0

освіта

P

-

-

-

-

-

-

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2

2

2

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

S

-

-

-

-

-

-

 


 

Продовження

 

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

власний капітал

довгострокові  зобов’язання і забезпечення

на 1 січня 2017р.

на 31 березня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 березня 2017р.

Усього

 

-130032001,5

-135606565,6

51822617,8

46799970,6

сільське, лісове та рибне господарство

A

31378,0

31215,0

1194,0

1185,0

промисловість

B+C+D+E

-124757275,3

-130289864,1

51465922,6

46436396,6

будівництво

F

39558,0

152545,0

1548,0

1411,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13728,7

-49,0

305668,0

312669,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

267790,2

263996,7

3764,6

3788,4

тимчасове розміщування й організація харчування

I

7801,0

8369,0

0,0

0,0

інформація та телекомунікації

J

-

-

-

-

фінансова та страхова діяльність

K

-

-

-

-

операції з нерухомим майном

L

2

2

2

2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

332044,7

262241,7

963,6

963,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2569427,2

2537323,1

17,0

17,0

освіта

P

-

-

-

-

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2

2

2

2

надання інших видів послуг

S

-

-

-

-


 

                                  Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

Баланс

 

 

поточні зобов’язання і забезпечення

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня 2017р.

на 31 березня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 березня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 березня 2017р.

Усього

 

163938501,8

172653512,3

0,0

0,0

85729118,1

83846917,3

сільське, лісове та рибне господарство

A

6549,0

8860,0

0,0

0,0

39121,0

41260,0

промисловість

B+C+D+E

148479923,6

157086735,1

0,0

0,0

75188570,9

73233267,6

будівництво

F

104494,0

103253,0

0,0

0,0

145600,0

257209,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

757963,7

762562,5

0,0

0,0

1077360,4

1075182,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

104232,7

102724,5

0,0

0,0

375787,5

370509,6

тимчасове розміщування й організація харчування

I

29796,0

28617,0

0,0

0,0

37597,0

36986,0

інформація та телекомунікації

J

-

-

-

-

-

-

фінансова та страхова діяльність

K

-

-

-

-

-

-

операції з нерухомим майном

L

2

2

2

2

2

2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

103591,0

129924,4

0,0

0,0

436599,3

393129,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

215645,8

188850,8

0,0

0,0

2785090,0

2726190,9

освіта

P

-

-

-

-

-

-

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2

2

2

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

S

-

-

-

-

-

-

___________

1Без урахування результатів діяльності бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної операції. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.