Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

за 2020 рік

 

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

 

–6757108,9

48292277,6

–14,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

2782 011,8

9178 096,4

30,3

промисловість

B+C+D+E

–7265723,3

28918189,3

–25,1

будівництво

F

–3260,3

1162826,2

–0,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

202796,3

1038035,9

19,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

–2860148,7

4021218,2

–71,1

тимчасове розміщування й організація харчування

I

–7183,9

38789,2

–18,5

інформація та телекомунікації

J

12382,7

106800,2

11,6

фінансова та страхова діяльність

K

–6749,3

30695,6

–22,0

операції з нерухомим майном

L

–944,8

318343,4

–0,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

–41829,8

769197,9

–5,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

18226,1

240604,5

7,6

освіта

P

–121,3

4816,6

–2,5

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

412554,0

2194094,6

18,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

643,2

258647,9

0,2

надання інших видів послуг

S

238,4

11921,7

2,0

___________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.