Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2017 рік

 

(тис.грн)

 

Результат від   операційної

 діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість1

-13698730,6

39023179,2

-35,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

-10092835,0

13721439,7

-73,6

Переробна промисловість

-3252178,3

21562450,2

-15,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

-1702,0

792553,7

-0,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1773,3

106420,6

1,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

397888,5

3377969,1

11,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

2

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

-1466329,1

6484956,0

-22,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

2

2

2

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

-293059,7

1017847,7

-28,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

-981333,1

4377344,2

-22,4

машинобудування

245315,2

2864778,5

8,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

411376,3

972813,7

42,3

виробництво електричного устатковання

36,9

404,6

9,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

5325,2

273662,1

1,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

-171423,2

1617898,1

-10,6

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

13033,3

241128,2

5,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

-265023,5

3208990,3

-8,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

-88693,8

530299,0

-16,7

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.