Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

за 2017 рік

 

 (тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

-11377836,8

50453072,8

-22,6

сільське, лісове та рибне господарство

1967442,6

7151041,7

27,5

промисловість

-13698730,6

39023179,2

-35,1

будівництво

21281,0

868754,0

2,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

213144,8

721241,0

29,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

28727,3

610428,3

4,7

тимчасове розміщування й організація харчування

-8346,1

80667,2

-10,3

інформація та телекомунікації

3391,8

108011,8

3,1

фінансова та страхова діяльність

16828,6

24673,9

68,2

операції з нерухомим майном

-24052,2

320094,0

-7,5

професійна, наукова та технічна діяльність

114925,7

1000261,9

11,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-14047,6

266993,7

-5,3

освіта

-104,9

4133,6

-2,5

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3655,5

41824,1

8,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-1417,3

216398,9

-0,7

надання інших видів послуг

-535,4

15369,5

-3,5

_________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.