Постачання та використання енергії за 2020 рік

  

Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії за 2020 рік1

 

 

Установлена       електрична      потужність,  тис.кВт

Відпуск  електричної    енергії, млн.кВт×год

Установлена       теплова             потужність,  Гкал/год

Відпуск теплової енергії,                 тис.Гкал

Усього

к

к

3232,4

1768,6

у тому числі

 

 

 

 

теплові електростанції

к

к

к

к

теплоелектроцентралі

к

к

к

к

атомні електростанції

вітрові електростанції

х

х

сонячні електростанції

к

гідроелектростанції

х

х

теплогенеруючі установки, котельні

х

х

1354,6

946,3

інші енергогенеруючі установки

к

к

_________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

 

 

Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності в 2020 році1

 

 

Теплоенергія, Гкал

Електроенергія, тис.кВт·год

обсяг

використаної

теплоенергії -

усього

витрати  на виробництво продукції (виконання робіт)

обсяг використаної електроенергії -

усього

витрати  на виробництво продукції (виконання робіт)

Усього

1328564,9

1049115,8

1161035,6

795082,6

у тому числі

 

 

 

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

4505,0

173,0

18492,5

10565,6

Промисловість

1123215,9

1048942,8

1016164,1

776793,2

добувна промисловість і розроблення кар`єрів

37292,9

35904,8

158612,2

157832,7

переробна промисловість

1025394,7

966176,1

581738,0

561775,3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

58894,2

к

к

10266,2

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1634,1

к

к

46919,0

Будівництво

494,3

1394,8

133,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1352,1

5423,8

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність

49405,2

39759,5

4542,4

Операції з нерухомим майном

647,2

5782,1

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

1212,5

1389,2

217,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

270,2

9841,5

Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування

85215,8

40312,9

Освіта

32006,1

5538,7

Охорона здоров`я та надання соціальної допомоги

25039,6

11016,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2930,7

724,5

______________

 1Дані наведено без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області

 2На виробничо-експлуатаційні та господарські потреби підприємств, установ, організацій без урахування обсягів відпущених населенню.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.  Довідково: Види економічної діяльності визначаються безпосередньо територіальним управлінням статистики, як найбільш енергоємні, характерні для регіону.