Використання та запаси палива за 2020 рік

  

Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2020 році

 

 

Використано2

Частка використання за окремими видами економічної діяльності, відсотків

сільське, лісове та  рибне   господарство

промисловість

будівництво

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

підприємства та
організації
інших видів діяльності

Усього1, тис.т умовного палива

2051,6

3,6

93,2

0,1

1,7

1,4

Вугілля, тис.т

к

0,0

99,2

0,0

0,1

0,7

Газ природний, млн.м3

1223,2

0,1

98,2

0,0

0,7

1,0

Нафта сира, у тому числі

нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат), тис.т

к

69,8

30,2

Бензин моторний, тис.т

20,5

41,1

18,7

1,6

5,9

32,7

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

59,1

64,7

6,9

0,9

23,7

3,8

Мазути паливні важкі, тис.т

к

0,0

98,7

1,3

Гас, тис.т

Пропан і бутан скраплені,

тис.т

21,4

2,4

91,6

0,4

1,9

3,7

Оливи та мастила нафтові;
дистиляти нафтові важкі,

тис.т

1,1

47,5

22,7

0,5

28,0

1,3

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля, тис.т

Торф неагломерований паливний, тис.т умовної вологості

Дрова для опалення,
тис.м3 щільних

64,3

42,5

37,9

0,4

0,8

18,4

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної
сировини, тис.т

3,8

к

64,7

к

26,7

_________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

Примітка. Види палива визначаються безпосередньо територіальним управлінням статистики, як найбільш енергоємні, характерні для регіону. 

 

Структура витрат за напрямами використання у 2020 році

 

(відсотків)

 

Використано2

У тому числі

на перетворення
в інші види палива та
енергію

для
неенергетичних цілей

кінцеве
використання2

втрати при розподілі, транспортуванні
та зберіганні

Усього1

100,0

44,2

30,6

23,7

1,5

Вугілля

100,0

96,1

3,9

Газ природний

100,0

32,5

к

21,6

к

Нафта сира, у тому числі
нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи
газовий конденсат)

к

к

Бензин моторний

100,0

100,0

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

к

100,0

к

Мазути паливні важкі

к

к

к

к

Гас

Пропан і бутан скраплені

100,0

100,0

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

100,0

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля

Торф неагломерований
паливний

Дрова для опалення

100,0

к

к

65,3

Паливні брикети та гранули
з деревини та іншої природної сировини

100,0

91,4

8,6

_______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 Примітка. Види палива визначаються безпосередньо територіальним управлінням статистики, як найбільш енергоємні, характерні для регіону.