Використання та запаси палива за 2018 рік

 

Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2018 році1

 

 

Використано2

Частка використання за окремими видами економічної діяльності, %

сільське, лісове та рибне господарство

промисловість

будівництво

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

підприємства та організації інших видів діяльності

Усього, тис.т умовного палива

1704,3

5,4

90,3

0,4

2,3

1,6

Вугілля, тис.т

1121,3

0,0

99,5

0,0

0,0

0,5

Брикети, котуни подібних видів  палива з торфу, тис.т

0,2

100,0

Газ природний, млн.м3

588,7

0,2

95,1

0,0

0,9

3,8

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат), тис.т

0,0

100,0

Бензин моторний, тис.т

18,6

42,4

18,9

3,0

3,9

31,8

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

67,6

67,5

6,4

1,4

18,9

5,8

Гас, тис.т

0,0

100,0

Мазути паливні важкі, тис.т

1,9

0,0

76,0

23,5

0,5

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

1,2

47,7

29,9

1,4

19,8

1,2

Пропан і бутан скраплені, тис.т

10,2

8,7

71,0

1,9

5,1

13,3

Бітум нафтовий (уключаючи сланцевий), тис.т

1,5

99,8

0,2

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

4,0

7,8

72,1

1,0

19,1

Дрова для опалення, тис.мщільних

65,5

38,8

39,7

0,7

1,2

19,6

Стружка і тріска деревні, тис.т

5,0

99,3

0,7

Біогаз, тис.м3

Інші види палива, тис.т

0,0

100,0

________________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

Структура витрат палива за напрямами використання у 2018 році1

(відсотків)

 

Використано2

У тому числі

на перетворення в інші види палива та енергію

для неенергетичних потреб

Кінцеве споживання2

втрати при розподілі, транспортуванні та зберіганні

Усього

100,0

70,3

0,4

27,7

1,6

Вугілля кам’яне

100,0

97,2

2,8

Вугілля буре

Брикети, котуни подібних видів палива з торфу

100,0

100,0

Газ природний

100,0

52,7

43,3

4,0

Нафта сира, у т.ч. нафта, одержана з мінералів бітумінозних

100,0

100,0

Газовий конденсат

Бензин моторний

100,0

0,0

100,0

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

0,0

100,0

0,0

Гас

100,0

100,0

Мазути паливні важкі

100,0

72,1

27,4

0,5

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

98,3

1,7

Бітум нафтовий (уключаючи сланцевий)

100,0

100,0

Пропан і бутан скраплені

100,0

100,0

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої  природної сировини

100,0

88,4

11,6

Дрова для опалення

100,0

25,0

10,5

64,5

Стружка і тріска деревні

100,0

100,0

Інше тверде біопаливо рослинного походження

100,0

99,9

0,1

Інші види палива

100,0

100,0

__________________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Дані про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби  підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

Запаси палива1

 (станом на 01.01.2019)

 

Обсяг запасів палива

Приріст, зниження (-) запасів

до 1 січня 2018р., %

Вугiлля тис.т

128,1

-33,7

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат), тис.т

8,2

0,1

Бензин моторний, тис.т

1,2

-28,3

Газойлi (паливо дизельне), тис.т

11,4

-4,4

Мазути паливні важкi, тис.т

2,3

-12,9

Гас, тис.т

0,0

-50,0

Пропан і бутан скраплені, тис.т

0,2

116,3

Бітум нафтовий (уключаючи сланцевий), тис.т

0,0

-51,5

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

0,5

-24,7

Брикети, котуни подібних видів палива з торфу, тис.т

Дрова для опалення, тис.мщільних

41,1

-3,4

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

0,5

0,9

Стружка і тріска деревні, тис.т

0,5

-20,8

Інші види палива, тис.т

0,0

-36,5

__________________

Дані наведено без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.